Den Jyske Sparekasse

Bestyrelsen beretning

GRINDSTED BADMINTONKLUB

7200 GRINDSTED

Formanden

Bestyrelsens beretning for 2018 ved GBKs generalforsamling den 20. marts 2019.

De personer, som har tegnet klubben i denne sæson er følgende:

Bestyrelsen:

Formand: Erik Thøgersen med reference til UDU, SSU og E-Sport

Næstformand: Karsten Westergaard Hansen med reference til MSU, STU og SPU.

Kasserer: Mie Hovmøller.

Medlem: Vakant, varetaget af USU på skift med reference til USU.

Sekretær: Lene Bjerre.

Herudover har klubben følgende udvalg, til at varetage de daglige opgaver.

Ungdomsspilleudvalget: USU ansvarlig Trine Bergen

Seniorspilleudvalget: SSU ansvarlig Kathrine Junker

Motionsudvalget MSU formand Kaj Kristensen

Stævneudvalget: STU formand ingen denne sæson

Uddannelsesudvalget: UDU ansvarlig Erik Thøgersen

Sponsorudvalget: SPU formand Karsten W. Hansen

E-Sport: formand Torben Hyldgaard

Præmiespil: Erik Mortensen

Ud over de nævnte personer, så har der i de enkelte udvalg siddet andre frivillige medlemmer, disse kan ses på vores hjemmeside.

Medlemstallet pr. 1. november 2018 var på 265 medlemmer, en fremgang på 27 medlemmer, sidste sæson var det 24 så det går støt den rigtige vej. Men der kommer som sædvanligt flere medlemmer til i løbet af sæsonen.

Foruden badminton medlemmerne har E-Sport ca.70 medlemmer, det er ikke så mange som sæsonen før, ca. 120, tilbage gangen skyldes nok nyhedsinteressen dengang. Jeg ved at afdelingen har kæmpet og gjort hvad de kunne for at få flere og jeg er overbevist om, at med de medlemmer der er nu, så har vi fundet det rigtige leje.

Igen i år har vi haft DGI instruktører, dvs. vores cheftræner, til at køre 0. – 6. klasserne på Vestre Skole, Lynghede Skolen og for første gang lykkedes det også at få Privatskolen igennem nogle lektioner i starten af sæsonen og dette har igen i år givet nye medlemmer. Vi må jo som sædvanlig hvert år sige farvel til en del medlemmer.

Vi har også i løbet af sæsonen tilbudt familiebadminton, hvor medlemmer kunne gå i hallen og spille med deres familie. Efter en lidt træg start kom der efterhånden gang i den med fyldte baner.

Vores og selvfølgelig også andre foreningers bestræbelser på at få 25. års reglen afskaffet er nu endelig lykkedes, reglen blev definitiv afskaffet i 2018. Dette har stor betydning så vi nu kan komme i gang med nogle initiativer så ikke bare ungdom men også motionister kan få flere medlemmer. Jeg har allerede set en del nye ansigter på vores motionshold og det er rart ikke at skulle sige nej til dem pga. 25.års reglen.

Vi havde til denne sæson en del udfordringer til halfordelingsmødet, dette skyldes hovedsageligt det nye IKA projekt, som selvfølgelig skulle have deres tider, dette pressede os en del men vi fandt ud af det til sidst til alles tilfredshed.

Efter mange år med FORZA fik vi til denne sæson lavet en 2 års aftale med VICTOR som klubbens beklædnings og boldsponsor. Dette betød naturligvis nyt klubtøj, med tilskud fra klubben, til de som ønskede dette.

Nye bolde har vi også skulle vænne os til, men jeg fornemmer der er en generel tilfredshed med boldenes kvalitet.

Det er med stor glæde vi til den kommende sæson igen har lavet en træner aftale med Anders Junker som har gjort det fremragende i hans første sæson som klubbens cheftræner.

I 2 år har vi haft morgentræning for vores unge talenter og selv om deres træner, Steen nu stopper, er det vores klare holdning at vi fortsætter. Aftale med ny træner er dog ikke på plads lige nu

Håndbogen har vi igen fået gennemgået, efter vi fandt ud af at layoutet med mere ikke var så godt. PE har gennemgået den og vi forventer den lige straks vil blive lagt på hjemmesiden og denne gang også med E-Sport. Det er selvfølgelig altid vores håb at klubbens medlemmer vil læse den igennem og komme med evt. rettelser. Her skal lyde et kæmpe stort tak for din indsats, PE.

Økonomi:

Regnskabstallene for 2018 er igen positive, endda igen i år meget positive, men det vil jeg overlade til kassereren.

Hjemmesiden.

Der bliver løbende lagt informationer, nyheder og klub aktiviteter ind på GBKs hjemmeside, samt med mellemrum opdateret.

Det kan her nævnes at GBKs privatlivspolitik er lagt ind her, samt pokalproportionerne og hvilke medlemmer der gennem årene har vundet eller modtaget klubbens pokaler. Tak for det Kurt

Desuden bliver andre sociale medier også flittigt brugt som kommunikation vej.

Stævner.

I 2018 havde vi igen DMU for hold U9 + U11 og som nyt fik vi også afviklet DM/LM for hold for Veteraner og motionister, dette blev en stor succes med mange deltagere og fest i Hal 3 til levende musik lørdag aften.

Efter flere års tilbagegang i deltagere oplevede vi endelig en fremgang til Sparekasse Cup ungdom. Senior stævnet havde desværre igen en lille tilbagegang, jeg håber dog vi kan bibeholde den antal vi er nu i fremtiden. Også her var festen blevet rykket over i Hal 3 i MAGION, det akter vi også at gøre fremadrettet, da det ikke kræver så mange frivillige og er meget nemmere at håndterer.

Sædvanen tro så blev der holdt "tak for hjælp" fest i begyndelsen af juni måned.

Til info så er der igen til 2019 søgt om afholdelse af Sport24 Cup, samt Sparekasse Cup for ungdom og senior.

De 2 DM for hold stævner skal vi selvfølgelig også afholde i 2020.

Præmiespillet:

Salget af lodder er i år stagneret efter flere års nedgang. Ca. 70 medlemmer.

Vi gjorde en del reklame for præmiespillet, det resulterede i nogle nye medlemmer, men dette er langt fra nok, så vores fokus skal vi bibeholde og en opfordring herfra skal lyde

til udvalgene om at hjælpe til, det er jer der har den tætteste kontakt til spillerne og forældre.

Der har indtil december været 150 lodder i præmiespillet, dette er blevet reduceret til 118 lodder, så vinder chancerne er blevet større.

Udvalgene:

USU har igen i denne sæson kørt uden formand, men udvalget har i løbet af året fundet nye til udvalget, og det er nu vores håb at der i aften findes en formand for udvalget. Som den forgangne sæson, så aftalte vi med USU at de på skift skulle deltage på bestyrelsesmøderne, dette har fungeret rigtig godt, Trine har dog deltaget langt de fleste gange, så tak for det Trine, du har været en god inspirator.

Mette har valgt at stoppe i USU fra denne sæson, så en kæmpe stort tak for din indsats.

SSU har også i denne sæson kørt uden formand, men udvalget har fungeret rigtig godt og der er intet forsømt af den grund.

Der skal selvfølgelig ikke herske tvivl om, at vi helst ser der er en formand for udvalget.

SPU her vil jeg henvise til det jeg fortalte i starten, nemlig kontrakten med VIKTOR.

Desuden bliver der som sædvane lavet sponsor aftaler med forskellige sponsorer til julekalenderen og Sport24 sponsorer kage og kaffe til holdkampene for senior.

UDU har igen i år sendt træner/hjælpetrænere på kurser og der holdes efter behov trænermøder i løbet af sæsonen.

Trænerne har også været med til de arrangementer USU er kommet med, det gælder blandt andet juleafslutning, sæsonafslutningen og ultralejr.

De øvrige udvalgs årsberetninger har I kunnet læse på klubbens hjemmeside, her kan I læse mere specifik hvad der er sket i vores udvalg og I har naturligvis her i aften lejlighed til at spørge ind til beretningerne.

Igen i år har udvalgene ydet en meget stor indsats for klubben og i særdeleshed for medlemmerne. Det skal I have stor tak for.

Det er jo ingen hemmelighed, at vores kassere igennem et par år nu, har ønsket at stoppe. Det har hidtil ikke været muligt at finde hendes afløser, så kære medlemmer det er altså NU der skal steppes op, for der skal findes en snarest muligt. Mie du skal endnu engang have en kæmpe stort tak fordi du ikke bare har smidt det hele, men er mere end villig til at sætte en ny person ind i jobbet som kasserer i GBK

Afslutning:

Til sidst vil jeg gerne takke alle for et godt og konstruktivt samarbejde i den forgangne sæson.

Der skal også lyde en stor tak til vores hovedsponsor, Den Jyske Sparekasse og øvrige sponsorer for godt samarbejde.

Endelig, men ikke mindst, skal der også lyde en stor tak, til klubbens øvrige medlemmer samt forældre, for jeres indsats i løbet af året.

Med disse ord overgiver jeg bestyrelsen beretning til generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne den 20. marts 2019.

Erik Thøgersen