Den Jyske Sparekasse

Indstillingen af Kristian Sørensen til BKI Prisen

GRINDSTED BADMINTONKLUB
7200 GRINDSTED

Grindsted, den 08. marts 2010

Billund Kommunes Idrætsråd
v/formanden Else Holme Bertelsen
Ahornvej 2,
7200 Grindsted
Indstilling af ung, ulønnet idrætsleder til modtagelse af idrætspris.
Grindsted Badmintonklub (GBK) skal hermed indstille:

Kristian Sørensen 21 år til modtagelse af årets BKI-pris 2010 Kristian har været med i GBK`s trænerstab siden sæsonen 2002. Han startede som hjælpetræner de to første sæsoner, 02/03 og 03/04. Efter et års ophold på ungdomsskole vendte han hjem og blev ansvarlig træner for sit eget træningshold. Han har siden da, trænet børn i GBK, på forskellige niveauer, lige fra nybegyndere og øvede, til talentholdet. Kristian var i sæsonerne 02/03 og 03/04 ungdomsspillerrepræsentant i ungdomsspilleudvalget. Fra sæsonen 05/06 til 09/10 har han været medlem af Uddannelsesudvalget(UDU), heraf udvalgsformand i 06/07, 07/08 og 08/09. En udvalgs og formands post Kristian har udført med stort engagement og til klubbens store tilfredsstillelse. Kristian har blandt andet udarbejdet opgavefordelingen og arbejdsplanen for UDU`s medlemmer. Derudover har han haft ansvaret for øvrige træners ve og vel samt deres uddannelser. Budget, regnskab, årsberetning, udformning af trænerkontrakter og mange flere gøremål har Kristian også været en meget stor del af, opgaver som han har fået pålagt og har udført til tiden og til klubbens fulde tilfredshed. Kristian har udover at skulle planlægge og gennemføre træning for de hold han har haft ansvaret for, også været med til at arrangere forskellige arrangementer i ungdomsafdelingen og ikke mindst været en af initiativtagerne og planlægger til blandt andet GBK`s sommerlejre, kommunelejr, juleafslutninger osv. Kristian blev til sæsonen 2009/10 valgt ind som medlem af Dansk Badminton Forbund Midtjyllands Instruktør- og trænerudvalg. Han tager i dag ud som ansvarlig instruktør på hjælpetrænerkurser. I 2009 blev han udvalgt som en af de tre repræsentanter i Dansk Badminton Forbund, som deltager i Danmarks Idræts Forbunds, De Unge Leders Netværk. Det er vigtigt for klubben, at råde over dygtige, initiativrige og selvstændige trænere, der kan planlægge og gennemføre træningen efter de foreliggende træningsprincipper og – planer. Dette er Kristian et rigtig godt eksempel på, for på hans venlige og imødekommende måde, at gennemføre undervisningen på, har han opnået gode resultater med spillerne. Kristian er selv en dygtig badmintonspiller og spiller på klubbens 1. hold i Jyllandsserien. Han er meget vellidt i klubben både blandt spillerne, kammeraterne og forældrene til de børn han træner. Det har altid været kendetegnede for Kristian, at han har orden i sine sager. Han har en stor del af fortjenesten for, at uddannelsesudvalgets arbejde fungerer konstruktivt og optimalt.

Kristian har gennemført følgende uddannelser:
 Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers hjælpetrænerkursus i 2002.
 Dansk Badminton Forbunds trænerkursus T1 2005.
 Dansk Badminton Forbunds trænerkursus T2 2005.
 Motorisk Guldalder kursus 2005.
 Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers Miniton kursus 2007 og 2009.
 Dansk Badminton Forbunds trænerkursus T3 2007.
 Dansk Badminton Forbunds trænerkursus T4 feb./marts 2009
 Danmarks Idræts Forbunds UngeLedertalentersNetværk i maj og november måned 2009.

Vi håber, at Kristian må komme i betragtning, når årets BKI-pris 2010 uddeles. Med venlig hilsen.
Erik Thøgersen
Formand Grindsted Badmintonklub