Den Jyske Sparekasse

Hædersbevisning til Karsten Westergaard

Karsten er, som den første i DBF Midtjylland, blevet udnævnt til æresmedlem.

Læs her, hvad formanden for DBF M. Jens Dall Hansen sagde om Karstens meritter

Karsten Westergaard Hansen æresmedlem af DBF-Midtjylland.

Lørdag den 14. marts blev Karsten Westergaard Hansen udnævnt som nyt æresmedlem af DBF-Midtjylland. Overrækkelsen blev foretaget af DBF-Midtjyllands formand, Jens Dall-Hansen, ved Grindsted Badminton Klubs afslutningsfest.
Baggrunden for tildelingen var Karsten W store og mangeårige arbejde indenfor badmintonsporten.
I Grindsted B. K har han således i en lang årrække arbejdet med mange forskellige funktioner: Han har arbejdet med både ungdoms og seniorområdet, været formand og er i øjeblikket næstformand. Han har samtidig været den helt store tovholder for klubbens årlige ungdoms- og seniorturneringer. Turneringer, der er kendt og søgt af spillere fra hele landet. Disse succesfulde turneringer var også baggrunden for, at DBF turde overlade Grindsted B. K. at afvikle alle DMU (Dansk Mesterskaber for Ungdom) i alle ungdomsrækkerne. Afviklingen af mesterskaberne var så stor succes, at Grindsted blev bedt om at gentage arrangementet, hvilket klubben så gjorde i en tre årig periode.

Karsten Westergaard har også været meget aktiv indenfor DBF. Han startede i ungdomsudvalget i det daværende distrikt Vestjylland og var det naturlige valg som ungdomsformand, da man etablerede den nye kreds DBF-Midtjylland. Kredsens ungdomsudvalg er ansvarlig for mange aktiviteter så som: Holdturnering, kredsmesterskaber, træningssamlinger, kredsmatcher med mere. Som formand har Karsten Westergaard også været meget aktiv med at udvikle nye ungdoms tilbud. Samtidig har han været den helt centrale tovholder i de mange fælles jyske ungdomsaktiviteter så som: Fællesrejser, jyske mesterskaber individuelt og for hold, Vestserien med mere.
Endelig har Karsten Westergaard også været aktiv på forbundsplan. Han har i mange år siddet i både sæsonplanlægningsudvalget og i klassifikationsudvalget. I de seneste år har han også været med i forbundets bredde og ungdomsudvalg og er altid en meget aktiv deltager ved fællessamlinger, årsmøder med videre.

En så flot indsats indenfor badmintonsporten har DBF-Midtjyllands bestyrelse ønsket at honorere ved at udnævne Karsten Westergaard Hansen som kredsens nye æresmedlem.