Den Jyske Sparekasse

Indstilling til lederprisen

Grindsted d. 6./2. 2005

Grindsted Kommune
Jorden Rundt
7200 Grindsted

Indstilling til Grindsted Byråds lederpris.

Grindsted badmintonklub (GBK) indstiller hermed klubbens mangeårige kontorleder Poul Erling Christensen til Grindsted Byråds lederpris 2005

Poul Erling Christensen – i daglig tale kaldet P.E.- har i ca. 40 år været aktiv leder i GBK. P.E har imidlertid meddelt klubben, at han med udgangen af denne sæson ønsker at stoppe med sin aktive lederfunktioner. GBK finder derfor tidspunktet for tildeling af lederprisen velvalgt.

P.E. har igennem årene udført talrige jobs og opgaver for klubben. Alle i klubben kender ham og mange af vore yngre spillere mener endog, at det er ham, der ejer klubben.

P.E. er kendt for sin flid, hjælpsomhed og ikke mindst sin præcision og ordenssans. Alt har sin plads og alt bliver udført til tiden, intet bliver overladt til tilfældighederne. Det er vi mange, der gennem årene har nydt godt af og skønnet på såvel i udvalg som i bestyrelsen samt som menigt medlem.

P.E. er klubbens faste ankermand på kontoret, hvor mange af klubbens administrative opgaver bliver udført med en pertentlighed og omhu, som vi er meget glade for og stolte af og hvor mangen et klubmedlem lige kigger ind for at høre, hvad P.E. mener.

Senest har opgaven med at udarbejde klubbens håndbog været en af de store opgaver. Det synlige bevis på udførelsen af den opgave er et digert værk, hvor alle klubbens funktioner og opgaver udførligt er beskrevet i mindste detalje – og løbende bliver ajourført. Mange klubber misunder os denne håndbog.

P.t. udfører P.E. et stort stykke arbejde i forbindelse med klubbens afvikling af De Danske Mesterskaber for Ungdom i bededagsferien som sekretær for styregruppen. En anden af P.E.´s nøgleposter har været uddannelsesposten. Han har igennem mange år taget hånd om, at vore ungdomsspillere blev uddannet, så de kunne forestå trænergerningen i klubben. Han har indgivet vore unge trænere mod og lyst til trænerarbejdet og samtidigt synliggjort for dem, hvilken badmintonmæssig opgave og ikke mindst hvilket menneskeligt ansvar, der ligger i forbindelse med trænerarbejdet af opdragende og almendannende karakter. Mange af vore trænere bryster sig også i dag af en fin udtalelse, som PE. har været mester for og som de benytter i deres videre færd frem i livet.

P.E. har ikke alene været en skattet mand i GBK. Sideløbende med det store engagement, som GBK har nydt godt af, har P.E. i 10 år været formand for Dansk Badminton Forbunds ungdomsudvalg, hvor han på fornemste vis har været med til at præge og sætte sit aftryk på breddeaktiviteterne for den danske ungdom på landsplan. Så P.E. er også landskendt. Som påskønnelse for den indsats blev P.E.. tildelt DBF´s æresnål, da han stoppede med sit virke for ca. 2 år siden.

Grindsted Badmintonklub benyttede lejligheden ved sit 50 års jubilæum i 2003 til at påskønne P.E.´s indsats, da han som den første og hidtil eneste blev udnævnt til æresmedlem i Grindsted Badmintonklub. Det er min helt klare overbevisning, at også Grindsted Kommune har nydt godt af P.E.´s virke i kraft af den store arbejde, han i 4- årtier har gjort for byens unge mennesker. Jeg skal derfor varmt anbefale Poul Erling Christensen som modtager af Grindsted Byråds lederpris.

Med venlig hilsen

Grindsted Badmintonklub
Margit de Place
formand